Xe Tải Đô Thành

ĐÔ THÀNH IZ350L-PLUS THÙNG KÍN

ĐÔ THÀNH IZ350L-PLUS THÙNG KÍN | GIÁ XE ĐÔ THÀNH IZ350THÙNG KÍN TỔNG QUAN Đô Thành IZ350L Thùng Kín được lắp ráp trên dây chuyền hiện đại chuyển giao từ nhật bản và thử nghiệm trên đường thử tiêu chuẩn […]

Xem tiếp »

XE TẢI ĐÔ THÀNH IZ350L-PLUS CHASSIS

XE TẢI ĐÔ THÀNH IZ350L – PLUS CHASSIS | GIÁ XE ĐÔ THÀNH IZ350L CHASSIS TỔNG QUAN ĐÔ THÀNH IZ350L – PLUS được lắp ráp trên dây chuyền hiện đại chuyển giao từ nhật bản và thử nghiệm trên đường […]

Xem tiếp »

ĐÔ THÀNH IZ500L THÙNG LỬNG

ĐÔ THÀNH IZ500L THÙNG LỬNG | GIÁ XE ĐÔ THÀNH IZ500L – PLUS THÙNG LỬNG TỔNG QUAN Đô Thành IZ500L Thùng Lửng nằm trong series IZ do Công Ty Ô Tô ĐÔ THÀNH sản xuất  lắp ráp. Năm 2020 nhà […]

Xem tiếp »

ĐÔ THÀNH IZ500L THÙNG KÍN

ĐÔ THÀNH IZ500L THÙNG KÍN | GIÁ XE ĐÔ THÀNH IZ500L – PLUS THÙNG KÍN TỔNG QUAN Đô Thành IZ500L Thùng Kín nằm trong series IZ do Công Ty Ô Tô ĐÔ THÀNH sản xuất  lắp ráp. Năm 2020 nhà […]

Xem tiếp »

ĐÔ THÀNH IZ500L THÙNG BẠT

ĐÔ THÀNH IZ500L THÙNG BẠT | GIÁ XE ĐÔ THÀNH IZ500L – PLUS THÙNG BẠT TỔNG QUAN Đô Thành IZ500L Thùng Bạt nằm trong series IZ do Công Ty Ô Tô ĐÔ THÀNH sản xuất  lắp ráp. Năm 2020 nhà […]

Xem tiếp »

ĐÔ THÀNH IZ68S THÙNG KÍN

ĐÔ THÀNH IZ68S THÙNG KÍN | GIÁ XE ĐÔ THÀNH IZ68S THÙNG KÍN 5M TỔNG QUAN Đô Thành IZ68S Thùng Kín được lắp ráp trên dây chuyền hiện đại chuyển giao từ nhật bản và thử nghiệm trên đường thử […]

Xem tiếp »